Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
V súčasnej dobe neexistuje pre krajiny priam žiadna možnosť zostať mimo medzinárodných obchodných vzťahov. Aby vôbec mohlo prísť k nejakému obchodu so zahraničím, musí otvorená ekonomika spĺňať niekoľko charakteristík. Jednou z najdôležitejších pre spojenie s vonkajším svetom je používanie výmenných kurzov. Pre medzinárodné otvorené krajiny znamenajú výmenné kurzy spojenie medzi vnútornou ekonomikou a jej vonkajším okolím. Výmenné kurzy majú niekoľko funkcií. Prostredníctvom nich sa nielen prevádza vyrovnávanie a zúčtovanie so zahraničím v medzinárodných obchodných výkazoch ale taktiež priamo ovplyvňujú aj správanie sa medzinárodných investorov. Práve preto je z pohľadu medzinárodných investorov predpovedanie pohybov týchto výmenných kurzov nepriaznivým, až hrozivým cieľom. Správny odhad výmenného kurzu však neprichádza tak ako nám to skutočnosť zobrazuje, s periodicitou, ktorá by bola potrebná, ale práve naopak. Hlavnou príčinou je, že rozdielne veličiny, ktoré vplývajú na vymedzenie kurzu majú na jeho vývoj v krátkom a dlhom období rozličné vplyvy, čo však najviac brzdí vznik uspokojivých predikcií. Výška výmenných kurzovo ovplyvňuje relatívnu cenu domáceho a zahraničného tovaru, čím aj ovplyvňuje rozhodovanie spotrebiteľov.
Hodnotenie (0x):