Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Semestrálny projekt - Drevárske komodity

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Cieľom našej práce je oboznámiť sa s vybranými drevárskymi komoditami. Na vypracovanie našej seminárnej práce sme použili internetové zdroje. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole si charakterizujeme naše vybrané komodity.

V ďalšej časti sa budeme venovať pozícii komodity v hlavnej skupine. V tretej kapitole si vysvetlíme strom významnosti. V poslednej kapitole si popíšeme úžitkovú hodnotu komodity.
Hodnotenie (0x):