Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Rozhodovanie, metódy rozhodovania

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Cieľom mojej práce je objasniť podstatu rozhodovacieho procesu, jeho význam v manažmente, poukázať na najvhodnejšie metódy umožňujúce dospieť k správnemu rozhodnutiu.
Moja práca má umožniť:
• definovať podstatu a význam rozhodovanie v riadiacej činnosti,
• charakterizovať rozhodovanie ako proces,
• vysvetliť vhodnosť jednotlivých metód rozhodovania vo vzťahu ku konkrétnym podmienkam rozhodovania,
• identifikovať charakteristické znaky rozhodovacieho procesu,
• porovnať úroveň rozhodovania na pracovisku vo vzťahu k jednotlivým druhom rozhodovania
V značnej miere som sa venoval i kritériám rozhodovania v ekonomickej oblasti a popisu rôznych expertných metód rozhodovania so zámerom poukázať na skutoč-nosť stotožnenia hlavných makroekonomických ukazovateľov s výberovými rozhodo-vacími kritériami.
Hodnotenie (0x):