Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Vznik Československa a snahy Deutschbohmen

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Prvý prezident Tomáš Garrigue Masaryk raz prehlásil: „Československá otázka je otázkou európskou aj svetovou.“ Naše dejiny sú skutočne úzko späté s históriou celej Európy a všetky otrasy, ktoré našu krajinu postihli, mali medzinárodný ohlas.
Historické udalosti sú samozrejme jedinečné a prakticky neopakovateľné, pretože ich ovplyvňuje množstvo faktorov a javov. Moja práca sa zaoberá analýzou príčin a podmienok vzniku prvej Československej republiky, podmienkami jej vzniku a čiastočne aj jej fungovaním.

Československá republika vznikla v rokoch 1918 a 1919 spojením Čiech, Moravy, Sliezska , Slovenska a Podkarpatskej Rusi . Keď sa nový štát objavil na mape Európy, Slováci a Česi už mali za sebou dlhú históriu.
Slovania žili v tejto oblasti už od 6. storočia. Napriek tomu, že spočiatku boli Čechy súčasťou Franskej ríše a neskôr Svätej ríše rímskej, na čas sme boli spolu s ďalšími západoslovanskými kmeňmi zjednotení vo Veľkomoravskej ríši. Avšak Veľkej Morave osud veľmi neprial a po približne sedemdesiatich rokoch sa následkom oslabenia ústrednej moci rozpadla.
Obdobie pred vznikom prvej Československej republiky bolo obdobím, kedy k sebe Slováci a Česi opäť hľadali spoločnú cestu a ich úsilie vyvrcholilo 28.10. 1918 vyhlásením samostatného Československého štátu.
Hodnotenie (0x):