Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Demografická charakeristika okresu Námestovo a mesta Námestovo

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Demografia predstavuje vedu o reprodukcii ľudských populácií. Zaoberá sa základmi existencie spoločnosti a preto sa vyznačuje blízkosťou nielen k spoločenským vedám ako sú politológia, sociológia, etnológia, pedagogika a psychológia, ale aj k takým vedným disciplínami ako sú biológia, matematická štatistika a geografia.
Medzi ústredné demografické pojmy patria pôrodnosť a úmrtnosť, ktoré sa viažu na demografické udalosti (narodenie, úmrtie). V civilizovaných spoločnostiach ich však ovplyvňujú kultúrne vzory správania a obrady (krst, pohreb). Každá spoločnosť právne reguluje procesy uzatvárania manželstva, rozvodov, vdovstva, potratov.
Demografická štruktúra obyvateľstva krajiny a jej regiónov podľa veku a pohlavia, ako aj podľa vzdelania a profesionálnej skladby, zdravotného stavu predstavuje základné informácie pre formovanie populačnej a rodinnej politiky štátu
Demografický vývoj v Európe je v posledných desaťročiach alarmujúci, vo väčšine európskych štátov je počet narodení nižší ako počet úmrtí. Riešenie vyžaduje zmenu zmýšľania, prekonanie konzumného postoja k životu a zodpovedný postoj k daru života.
V rozvojových krajinách, naopak, prudký rast populácie zväčšuje už aj tak obrovské ekonomické a spoločenské problémy. Tento problém nemožno ignorovať, na druhej strane jeho „riešenie“ pomocou zákazu mať viac ako jedno dieťa alebo šírením antikoncepcie, sterilizácie žien a potratu sú neprípustným zjednodušením tohto nesmierne zložitého problému.
Hodnotenie (0x):