Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Obchodno-podnikateľské služby - vypracované otázky

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. Vysvetlite, čo sú obchodné služby a prečo sú zaujímavé pre hospodársku politiku a hospodársku prax.

Sú to ekonomické činnosti, ktoré ovplyvňujú konkurencieschopnosť podnikov ako intermediálne vstupy v hodnotovom reťazci tým, že vyvolávajú zmeny produkčného systému a tým aj efektívnosť a užitočnosť činností.

Patria sem jednak služby poradenstva (manažérskeho, právneho, daňového, podnikateľského, v oblasti hardvéru či softvéru), jednak počítačové, technické (engineering), až po priemyselné čistenie alebo bezpečnostné služby. Sú v nich obsiahnuté tradičné profesie právnické, účtovnícke a popritom nové špecializácie marketingových služieb a náboru pracovných síl. Toto rôznorodé spektrum obchodných služieb možno vysvetliť odlišnou funkčnou charakteristikou podnikov a organizácií, ktoré tieto služby nakupujú. Veď zákaznícke zložky môžu pokrývať celú ekonomiku.

2. Prečo je opodstatnené rozlišovať obchodné služby v užšom a širšom rámci?

Z hľadiska vymedzenia obsahu a štruktúry obchodných služieb v literatúre sú definované v širšom a užšom zmysle, čo má praktické dôvody a dôsledky.

Obchodné služby v širšom zmysle zahrnujú:
• služby finančné (peňažníctvo, poisťovníctvo, burzy),
• nehnuteľnosti, prenajímanie, obchodné služby, výskum a vývoj.
Hodnotenie (0x):