Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 138 | Str. 1 / 7


Uni / Názov projektu Kvalita
Hospodárska politika Európskej Únie - Spoločná poľnohospodárska politika EÚ)
100,0 %
Aktivity štátu v súvislosti s hospodárskou krízou
99,8 %
Seminárna práca na tému Rozpočtová politika z predmetu Hospodárska politika
99,5 %
Hospodárska politika - spracované podľa knihy a prednášok
99,2 %
Sociálna politika v Slovenskej republike
98,5 %
Ochrana hospodárskej súťaže na Slovensku
98,5 %
Meranie výsledkov hospodárskej politiky
97,8 %
Dezagregácia magického štvoruholníka
97,8 %
Vývoj štátneho rozpočtu v Slovenskej republike
97,3 %
Fiškálna (rozpočtová) politika - hospodárska politika
97,1 %
Školský systém v Slovenskej republike
97,0 %
Nezamestnanosť - pojem, formy a vývoj v SR
97,0 %
Seminárna práca na predmet Ekologická politika
96,6 %
Rozpočtová politika (na predmet Hospodárska politika)
96,0 %
Ciele a nástroje hospodárskej politiky
95,8 %
Determinanty sociálno-ekonomického rozvoja Slovenskej republiky do r.2020
95,7 %
Školská politika (Dejiny školstva, Školské reformy Márie Terézie a Jozefa II., Rozvoj vysokého školstva na Slovensku, Vysoké školstvo)
95,7 %
Rozpočtová politika SR
95,7 %
Seminárna práca na tému Lisabonská stratégia
95,4 %
Seminárna práca na tému "Hospodárska súťaž"
94,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: