Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 32 | Str. 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita
Bezpečnostný plán ochrany objektu
86,9 %
Brožúra vzoriek pre tvorbu web designu s dôrazom na polygrafickú technológiu
78,5 %
Deti proti fajčeniu (preventívny program)
93,9 %
Elektronický spôsob zabezpečenia motorového vozidla proti odcudzeniu
100,0 %
Evidencia skladových zásob firmy Bonbon (databázové systémy)
90,2 %
Genetika - odfotený skúškový test
65,7 %
GIS II - dáta na skúšku
78,5 %
Hodnotenie kvality životného prostredia mesta Lipany - HKŽP - seminárna práca
92,3 %
Manažment chovu hovädzieho dobytka - čiastkové testy
74,5 %
Marketingová komunikácia
94,0 %
Marketingový prieskum trhu v konkrétnej firme
95,2 %
Medzinárodné porovnanie vzdelania vybraných krajín
100,0 %
Moje mesto v 20. storočí
76,6 %
Možnosti využitia učebných pomôcok a didaktickej techniky v odbornom vzdelávaní na SOŠ
84,6 %
Nákupné správanie sa spotrebiteľov
89,8 %
Návrh zlievarne pre kusovú výrobu odliatkov z hliníkových zliatin
96,2 %
Osobnosť vedúceho zamestnanca a jeho vplyv na pracovnú klímu školy
100,0 %
Pedagogická prax očami cvičného učiteľa
87,7 %
Podnikateľský plán Šandalská chalúpka
98,0 %
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: