Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 168 | Str. 1 / 159


Uni / Názov projektu Kvalita
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0 %
Vplyv ekologického poľnohospodárstva na kvalitu rastlinnej produkcie
100,0 %
Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra
100,0 %
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0 %
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0 %
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0 %
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Holandskom
100,0 %
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0 %
Európska menová integrácia (História európskej integrácie, Maastrichtské kritéria...)
100,0 %
Výkonnosť ekonomiky Slovenska v meraní HDP, vývoj nominálneho a reálneho HDP (Makroekonómia)
100,0 %
Informatizácia spoločnosti a rezortu poľnohospodárstva
100,0 %
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0 %
Pohyb kurzu domácej meny na infláciu, platobnú bilanciu, zahraničný obchod a úrokovú mieru
100,0 %
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0 %
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0 %
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
100,0 %
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0 %
Ján Murgaš - Plánovanie (Teória plánovania, Metodológia plánovania, Kontrola plnenia plánov)
100,0 %
Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien
100,0 %
Vplyv inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: