Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 17 | Str. 1 / 1


Uni / Názov projektu Kvalita
Rurálna sociológia - Sociálna situácia v okrese Zlaté Moravce
96,2 %
Podnikové financie - rozdelenie a charakteristika
91,3 %
Medzinárodné vzťahy - Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika
90,8 %
Hardware - rozdelenie a charakteristika častí počítača
87,4 %
Štatistika - V koľkých ázijských krajinách hovoria po anglicky? Koľko % ázijských krajín má more? Koľko krajín má more, neležia na ázijskom kontinente, úradným jazykom je arabčina?
87,2 %
Finančníctvo - ťahák na skúšku z predmetu Financie a mena
86,4 %
Účtovníctvo - Účtová trieda 2, Účtovanie na 211-pokladnica, Inventarizácia pokladnice...
85,6 %
Nezamestnanosť
83,1 %
Latelarita na špeciálnej základnej škole
82,9 %
Význam malého a stredného podnikania
81,7 %
Bankový systém - Banka štátu - Makroekonomika
81,1 %
Nobelová cena - Ekonomické teórie
80,8 %
Manažér - jeho postavenie, funkcie a roly
73,0 %
Analýza fungovania politického systému Francúzska
67,9 %
Analýza zahraničného obchodu Českej republiky so Slovenskom
66,8 %
Podnikové informačné systémy
64,9 %
Podnikové informačne systémy
52,7 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: