Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 18 | Str. 1 / 1


Uni / Názov projektu Kvalita
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9 %
Podnikateľský plán - Penzión Pod Zámkom
98,3 %
Charakteristika a význam vybraných druhov drevín vhodných pre úpravu poľnohospodárskej krajiny mesta
97,9 %
Prezentácia na tému Obnoviteľné zdroje energie
97,3 %
Erózia pôdy na Slovensku
95,1 %
Vzťah klimatickej zmeny a fotosyntézy - fyziológia rastlín
91,1 %
Projektovanie udržateľných poľnohospodárskych systémov
89,0 %
Regulácia zaburinenosti v poraste jačmeňa siateho jarného
88,9 %
Zostavenie plánu jednofaktorového pokusu
85,5 %
Kukuričiar koreňový - Diabrotica virgifera virgifera
84,4 %
Vypracované testy na Šľachtenie rastlín
83,4 %
Pozorovanie správania bielej ušľachtilej a zhodnotenie chovateľského prostredia Protokol č. 2
79,9 %
Argentínska doga
79,9 %
Energetická efektívnosť ekologických systémov
79,3 %
Buk lesný - Fagus sylvatica
79,2 %
Pozorovanie správania kamerunskej kozy a zhodnotenie chovateľského prostredia Protokol č. 1
78,7 %
Agroturistika - Habán, Otepka
77,7 %
Hodnotenie a tvorba ekologického osevného systému
74,7 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: