Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 15 | Str. 1 / 1


Uni / Názov projektu Kvalita
Vypracované otázky na predmet Všeobecná ekonomická teória
92,3 %
Marketing - Postavenie a význam marketingu, Marketingové prostredie
88,9 %
Obchodné podnikanie - podnikanie v Slovenskej republike
87,7 %
Poznámky z predmetu Ekonomika verejného sektora
86,8 %
Úvod do štúdie teórie práva - pojem a znaky právnych noriem, štruktúra právneho systému...
85,7 %
Marketing - Veda o nákupnom správaní o potrebách kupujúcich
85,5 %
Cenové stratégie - čo je cena, cena a trhový mechanizmus...
84,6 %
Všeobecná ekonomická teória - ekonómia, metodológia, história...
82,5 %
Podnikové hospodárstvo - podnik, podnikanie, ciele podniku...
82,3 %
Organizácia a manažment inštitúcií EÚ - poznámky
82,2 %
Poznámky z predmetu Financie a mena
80,3 %
Manažment - ťahák podľa vypracovaných otázok
77,0 %
Medzinárodný obchod
68,3 %
Teória verejných financií
65,0 %
Mikroekonómia
64,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: