Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 118 | Str. 2 / 6


Uni / Názov projektu Kvalita
Obchodovanie s ľuďmi
92,3 %
Krízová intervencia
90,9 %
Život profesionálnych rodičov
90,8 %
Súrodenecké konštelácie
90,7 %
Kardiopulmocerebrálna resuscitácia (KPCR). Poruchy vedomia.
90,6 %
Štátnicové otázky zo Sociálnej politiky
90,6 %
Terapeutický model Virgin Satirovej
90,1 %
Slovenské médiá v Rumunsku a nadlacký fenomén
90,0 %
Sociálna práca s osobami vo vyššom veku
90,0 %
Seminárka - Súrodenecké konštelácie (Sociálna práca s rodinou)
89,9 %
Mama hotel. Vzťah matky a syna.
89,8 %
Vývinová psychológia - Nástup do školy a školský vek
89,8 %
Topenie, intoxikácia a drogové závislosti
89,1 %
Formy a rozsah diskriminácie Rómov na Slovensku
88,6 %
Slováci v Rumunsku
88,5 %
Príčiny užívania drog u detí
88,5 %
Politika zamestnanosti pre sociálnych pracovníkov
88,3 %
Metódy sociálnej práce so skupinou
88,3 %
Špeciálna pedagogika - skriptá
88,3 %
Feministické Teórie sociálnej práce
88,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: