Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 250 | Str. 2 / 13


Uni / Názov projektu Kvalita
Základy lesného hospodárstva - testy
70,5 %
Vodné stavby - výpočtová tabuľka, charakteristika nádrže, meranie výšok, situácia v DWG
70,6 %
Zoológia - vypracovaný ťahák na test
70,6 %
Územný systém ekologickej stability v projektoch pozemkových úprav - širšie vzťahy mapa
70,7 %
Organizácia a rozpočtovanie stavieb - skúška (Cenkross)
70,9 %
Základy poľnohospodárstva - nevypracované okruhy otázok na skúšku
70,9 %
Skriptá z Hospodárskej politiky
71,3 %
Základy agrochémie - vypočítané príklady, zadania
72,0 %
Agrochémia a výživa rastlín - protokoly, testy, ťaháky a iný materiál na daný predmet
72,1 %
Morfológia - oblasti tela
72,3 %
Chov koní - vypracované
72,3 %
Modelovanie v GIS - Dáta
72,3 %
Základy GIS - skúškový test a postupy
72,4 %
Agrárna ekonomika - tabuľky
72,4 %
Diaľkový prieskum zeme - ortofotomapa
72,5 %
Terénne úpravy - tabuľkas preddefinovanými vzorcami
72,6 %
Ekonómia SPU - nevypracované testy
72,6 %
Územný systém ekologickej stability v projektoch pozemkových úprav - vrstevnice
73,1 %
Kalkulácie a rozpočty - vypočítané príklady
73,2 %
Fyziológia rastlín - ťahák
73,2 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: