Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 27 | Str. 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita
Orgány verejnej správy na úseku zdravotníctva
99,2 %
Ekonomika Bratislavského samosprávneho kraja
99,1 %
Diagnosticko - poznávacie činnosti manažéra
96,7 %
Klasifikácia informačných systémov a metódy ich hodnotenia
95,7 %
Chemické zbrane hromadného ničenia
94,5 %
Všeobecná vnútorná správa
94,4 %
Chemické zbrane hromadného ničenia
94,0 %
Riadiaci proces a jeho funkcie (rozhodovací proces)
93,6 %
Obchodné právo (Pojem, vývoj a pramene obchodného práva, Systém obchodného práva, Právne formy podnikania...)
93,4 %
Obchodné právo (65 vypracovaných tém ako napr. Pojem a predmet obchodného práva, vzťah obchodného a hospodárskeho práva a vzťah obchodného práva k iným právnym odvetviam)
92,8 %
Úlohy štátnej správy pri zabezpečovaní obrany
92,7 %
Regionálny manažment a marketing
92,2 %
Formy a typy rozhodnutí v krízovom manažmente
89,3 %
Systém a činnosť orgánov štátnej správy a územnej samosprávy
89,3 %
Gesetzestext Übersetzung aus Österreichisches Strafgesetzbuch - Právny text, preklad z rakúskeho trestného zákona
88,8 %
Vedenie ľudí (Tri prístupy k vymedzeniu efektívneho vedenia a vedúceho, Likertove štýly vedenia...)
86,9 %
SWOT analýza Košického samosprávneho kraja
86,4 %
Manažment - vypracované otázky I. časť
85,7 %
Sloboda prejavu, sloboda slova, porušovanie slobody slova
84,2 %
Tolerancia - seminárna práca z etiky
84,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: