Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 11 725 | Str. 1 / 587


Uni / Názov projektu Kvalita
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0 %
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0 %
Determinanty stratégie sociálno-ekonomického rozvoja. Trh práce - nezamestnanosť a ekonomický rast
100,0 %
Tržby z obchodno-podnikateľských služieb podľa VÚC
100,0 %
Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy - dejiny ekonomických teórií
100,0 %
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0 %
Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy
100,0 %
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0 %
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0 %
Analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava
100,0 %
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0 %
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0 %
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0 %
Prijímanie, adaptácia a rozmiestňovanie pracovníkov
100,0 %
Manažerská komunikácia od doc.Ing. Ľudmila NAGYOVÁ, PhD.
100,0 %
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0 %
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť SR
100,0 %
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0 %
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0 %
Zhodnotenie odpisovania a obnovy dlhodobého majetku podniku
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: