Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 857 | Str. 1 / 93


Uni / Názov projektu Kvalita
Podnikateľský zámer novovzniknutého podniku - Hotel ZEMPLÍN
100,0 %
Spotrebné dane (spotrebné dane a ich správa, delenie spotrebných daní...)
100,0 %
Európska menová integrácia (História európskej integrácie, Maastrichtské kritéria...)
100,0 %
Aktívna politika trhu práce - formy a nástroje aktívnej politiky trhu práce
100,0 %
Informatizácia spoločnosti a rezortu poľnohospodárstva
100,0 %
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0 %
Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu
100,0 %
ŠTÁTNY ROZPOČET SR, JEHO ŠTRUKTÚRA A POROVNANIE S ČR V ROKOCH 2017 A 2018
100,0 %
Hypotekárne úvery (Definovanie základných pojmov, Špecifiká hypotekárneho bankovníctva, Riziká hypotekárneho bankovníctva...)
100,0 %
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0 %
Vybrané skúsenosti kohéznej politiky Európskej únie pre Slovensko
100,0 %
Pohyb kurzu domácej meny na infláciu, platobnú bilanciu, zahraničný obchod a úrokovú mieru
100,0 %
Finančno-ekonomická analýza podniku Železiarne Podbrezová, a.s.
100,0 %
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0 %
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0 %
Porovnanie vybraných indikátorov technickej analýzy
100,0 %
Organizovanie (Podstata organizovania, Hlavné typy organizačných štruktúr)
100,0 %
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0 %
Dôchodkové fondy na kapitálovom trhu na Slovensku
99,8 %
Študijný materiál z predmetu Podnikové financie
99,5 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: