Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 10 599 | Str. 1 / 530


Uni / Názov projektu Kvalita
Vypracované otázky na predmet Personálny manažment
100,0 %
Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže
100,0 %
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0 %
Význam racionálnej výživy a pohybovej aktivity v zdravom spôsobe života
100,0 %
Funkcie sociálnej politiky a ich uplatnenie v Slovenskej republike
100,0 %
Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti
100,0 %
Analýza potenciálu multiplayerových PC hier pre rozvoj vodcovských zručností na príklade hry Counterstrike
100,0 %
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana ako catch-all party
100,0 %
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0 %
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0 %
Kulty a sekty - charakteristika, nábor, manipulácia...
100,0 %
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0 %
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0 %
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0 %
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0 %
Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy
100,0 %
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0 %
Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.
100,0 %
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0 %
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: