Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 395 | Str. 1 / 120


Uni / Názov projektu Kvalita
Umelecký obraz 1. svetovej vojny v dielach - Na západe nič nové, Peter a Lucia a Zbohom zbraniam
100,0 %
Formovanie jazykovej štruktúry kultúrnej slovenčiny v 11. až 15. storočí
100,0 %
Canada - Attractive Investment and Trading Partner for EU and Slovakia
99,2 %
Prednášky z predmetu Úvod do štúdia literatúry
99,1 %
Nikolaj Vasilievič Gogoľ - Mŕtve duše
98,0 %
Seminárna práca na tému "Matica slovenská"
97,7 %
Fiscal Decentralization in Slovak Republic
97,1 %
Historizmus v tvorbe štúrovcov a estetické prvky v tvorbe Ľudovíta Štúra
96,9 %
Rétorika - vypracované otázky
96,6 %
Margita Figuli a Tri gaštanové kone
96,6 %
Marketing destinations in Cyprus and the number of their visitors
96,1 %
Dejiny slovenskej literatúry 3 - vypracované otázky
95,8 %
Slovenské ľudové zvyky
95,7 %
Komparácia dvoch tematicky rovnakých správ metódou funkčnej morfologickej analýzy
95,7 %
Koncepcia prozaickej tvorby ostatných predstaviteľov romantizmu (Tomášik, Pauliny-Tóth, Kubáni, Ferienčík, Bachát, Zechenter-Laskomerský, Francisci, Nosák, Matúška)
95,6 %
Šikanovanie - ako spoznať šikanovanie, prevencia proti šikanovaniu, skupinová práca, prieskum...
95,4 %
Linguistic characterology / characteristics
95,1 %
Vplyv ľudovej balady na tvorbu Janka Kráľa a Jána Bottu
95,1 %
Obraz hrdinu v kráľovských a rodových ságach
94,6 %
Ethical journalism - Code of Conduct for the News and Editorial Departments
94,6 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: