Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 5 815 | Str. 2 / 291


Uni / Názov projektu Kvalita
Postupnosť posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
100,0 %
Prenos látky medzi zložkami bezmála dotykových dvojhviezd
100,0 %
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Matematika
100,0 %
Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien
100,0 %
Pohybová aktivita a obezita v tehotenstve - závažný zdravotný problé
100,0 %
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9 %
Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce
99,8 %
Skúšobné otázky z etológie can/hip + štúdijný materiál
99,6 %
Archeológia v Balneologickom múzeu v Piešťanoch
99,5 %
Tibetský konflikt (vývoj, príčiny, perspektívy)
99,5 %
Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby
99,5 %
Vplyv ekologických činiteľov na premnoženie lykožrúta smrekového (IPS Typographus) v podmienkach ŠL tanapu (O.O. podspády)
99,5 %
Význam maku siateho vo výžive a potravinárstve
99,4 %
Význam biomechaniky vo forenznej antropológii
99,2 %
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v Európe - Princípy techník pre obnoviteľné zdroje energie
99,1 %
Príčiny vzniku kyslých dažďov a ich dôsledky
99,1 %
Obezita - dodržiavanie zásad výživy a správneho životného štýlu
99,0 %
Technológia spracovania odpadov - Energetické zhodnotenie organických odpadov
99,0 %
Viedenský a Montrealský dohovor, jeho napĺňanie v SR a vo svete
99,0 %
Rozdiel medzi postojmi a reálnym správaním ľudí k životnému prostrediu
99,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: