Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 573 | Str. 1 / 29


Uni / Názov projektu Kvalita
Smernica o službách na vnútornom trhu, liberalizácia obchodných služieb
100,0 %
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0 %
Tržby z obchodno-podnikateľských služieb podľa VÚC
100,0 %
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Holandskom
100,0 %
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0 %
Obchodné rokovanie - príprava rokovania, fázy rokovania, hodnotenie výsledkov...)
100,0 %
Dedičstvo Tomáša Bati (Baťa - systém riadenia podniku)
100,0 %
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0 %
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0 %
Alternatív értékesítési formák: a csomagküldő kereskedelem, a kereskedelmi automaták és automata boltok, elektronikus (interaktív) kiskereskedelem
100,0 %
Presadenie sa spoločnosti MINOX a.s. na českom trhu
99,9 %
Vývoj teritoriálnej a komoditnej štruktúry ZO SR
99,7 %
Porovnanie brettonwoodskeho a kingstonského menového systému
99,6 %
Financovanie podniku, charakteristika a členenie finančných zdrojov
99,5 %
Business plán- Súkromná materská škola SLNIEČKO
99,5 %
Využitie a rastúci význam predaja cez internet
99,4 %
Vstup firmy VIJAM, s. r. o. na zahraničný trh
99,2 %
Členenie obchodu, vývoj členenia a formy obchodu
99,1 %
Komparácia Belgicka a Slovenska v zahraničnom obchode
99,0 %
Zahraničný obchod SR a jeho vývoj v posledných rokoch
98,8 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: