Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 205 | Str. 1 / 11


Uni / Názov projektu Kvalita
Charakteristika, obsah a úlohy finančného manažmentu a úlohy finančného manažera v poľnohospodárskom podniku
99,5 %
Zefektívnenie procesu tvorby sprievodnej dokumentácie
98,6 %
Semestrálna práca z lekárskej biofyziky
98,3 %
Apple - seminárna práca + prezentácia z marketingu
98,1 %
Využitie voľného času študentmi vysokých škôl
97,1 %
Analýza hodnoty pre zákazníka
96,7 %
Perzské umenie - kultúrne dedičstvo
95,0 %
Vývoj demokracie od histórie po súčasnosť
94,2 %
Všobecná psychológia otázky (80 otázok s označenými správnymi odpoveďami)
93,4 %
Bankové operácie - Vzťahy medzi výsledkom hospodárenia a solventnosti obchodných bánk - Seminárna práca
93,4 %
Domov, rodina a výchova
92,8 %
Systémy riadenia kvality - vypracované otázky
92,5 %
Hodnotenie poľnohospodárskych produktov- vypracované záverečné otázky
92,3 %
Náuka o materiáloch 1 (vypracované testy AIS)
92,3 %
Vykonávanie, hodnotenie a využívanie konfrontácie a previerky výpovede na mieste v procese vyšetrovania
92,3 %
Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom - zadanie 1
92,3 %
Vypracované otázky Plasty a náterové látky
92,2 %
Projekt MLYNY - marketingová komunikácia
92,2 %
Gamblerstvo je záľuba alebo choroba ?
92,2 %
Metodika záujmovej činnosti - prednášky
92,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: