Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 202 | Str. 1 / 11


Uni / Názov projektu Kvalita
Regionálna ekonómia a rozvoj - Audit zdrojov obce Ťahanovce
100,0 %
Hospodárenie základných škôl zriadených mestom Banská Bystrica
100,0 %
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0 %
Juhoafrická republika (dejiny, súčasnosť, prírodné podmienky, obyvateľstvo, hospodárstvo...)
100,0 %
Udržateľnosť prírodných zdrojov - Alternatívne zdroje energie
100,0 %
PricewaterhouseCoopers - firma trhových služieb
99,5 %
Elektronické bankovníctvo (Základné aspekty, elektronické peniaze, Internetbanking...)
99,1 %
Úloha dopravných služieb v cestovnom ruchu
98,8 %
Ekonomická efektívnosť zavádzania systémov manažérstva
98,5 %
Základy verejných financií - ekonomika
98,2 %
Obstaranie prepravy tovaru železničnou dopravou
98,1 %
Trh domáceho cestovného ruchu Slovenska
97,8 %
Aplikácia metódy mystery shopping v spoločnosti Slovenská pošta, a.s.
97,5 %
Liptov (turistický región, oddych, okolie)
97,2 %
Národný hlásnik - analýza inzercie
96,4 %
Analýza reklamní kampane
96,0 %
Marketingová komunikačná stratégia - imidž mesta Bardejov
95,9 %
Firmy OPS so zahraničným a medzinárodným vlastníctvom pôsobiacim v Slovenskej republike
95,8 %
Príprava sprievodcov cestovného ruchu vo Francúzsku
95,4 %
Reklama v podnikaní
95,2 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: