Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 201 | Str. 2 / 11


Uni / Názov projektu Kvalita
Kontrola vo verejnom sektore
95,1 %
Regionálna výchova - Moja rodná obec
94,7 %
Zdravotníctvo - rušenie nemocníc
93,7 %
OTP Bank
93,5 %
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
93,2 %
Vybavenie stanovíšť ATS
92,8 %
Viackriteriálne rozhodovanie v podmienkach istoty
92,4 %
Podnikanie - Informácie pre začínajúcich podnikateľov
92,3 %
Vyhodnotenie nákladov na kvalitu a bezpečnosť potravín vo vybranom podniku cestovného ruchu
92,3 %
Obchodno-podnikateľské služby - vypracované otázky
92,3 %
Marketing - Ekonomika a manažment verejných služieb
92,3 %
Integrovaný záchranný systém
91,2 %
Outsourcing - nový trend ovplyvňujúci riadenie ľudských zdrojov
91,1 %
Šarišský región
91,0 %
Prednášky z predmetu Distribučný systém a logistika
90,6 %
Inovácie v službách otázky a odpovede
90,3 %
Múzeum v Kežmarku
90,2 %
Charakteristika potenciálu mesta Brezna
90,1 %
Military campy, ubytovanie, služby
89,8 %
Porovnanie železničnej infraštruktúry medzi Slovenskom a Nemeckom
89,7 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: