Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 201 | Str. 2 / 11


Uni / Názov projektu Kvalita
Zdravotníctvo Slovenskej Republiky
58,6 %
Náklady a ceny v stavebníctve
58,6 %
Obec Nižný Hrabovec
59,1 %
Vápnička, a. s.
59,6 %
Prezentácia kozmetickej firmy Avon
60,4 %
Animácia v cestovnom ruchu - animačný plán
60,4 %
Segmentácia trhu na báze životného štýlu
60,7 %
Operačný výskum - Firma ABC s.r.o.
60,8 %
Cementárne CemVME, a. s.
61,1 %
Depozitná zmenka - Krátkodobý terminovaný vklad
61,2 %
Konkurencie schopnosť slovenskej firmy poskytujúcej OPS na trhu
61,5 %
Kúpeľný cestovný ruch v Piešťanoch, problémy a otázky budúceho vývoja
61,5 %
Službotvorné procesy
61,8 %
Investičné poistenie
62,5 %
Technológia pošty
62,9 %
Technologický proces vyberania poštových zásielok
63,0 %
Francúzsko
63,1 %
Itinerár tuzemského poznávacieho zájazdu
63,1 %
Ekonomika a manažment verejných služieb
63,6 %
Centrálna banka Slovenska
63,8 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: