Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 330 | Str. 1 / 17


Uni / Názov projektu Kvalita
Pohyb kurzu domácej meny na infláciu, platobnú bilanciu, zahraničný obchod a úrokovú mieru
100,0 %
Hypotekárne úvery (Definovanie základných pojmov, Špecifiká hypotekárneho bankovníctva, Riziká hypotekárneho bankovníctva...)
100,0 %
Banková sústava vybraných bánk v meste Martin
99,2 %
Postavenie a úlohy Národnej banky Slovenska
98,9 %
Bankové operácie bankového sektora
97,5 %
Vkladové operácie komerčných bánk - termínované vklady ako vklady v užšom slova zmysle, vklady v širšom slova zmysle
97,5 %
Emisia peňazí, fázy emisie peňazí
97,4 %
Teória úroku a úrokových sadzieb v závislosti od inflácie - seminárna práca - Finančníctvo
97,1 %
Banková sústava - semestrálka
96,8 %
Štátny rozpočet a verejné financie
96,7 %
Platobná karta ako nástroj platobného styku, druhy platobných kariet a ich význam
95,8 %
Riešenie konfliktu
95,1 %
Podielové fondy
94,6 %
Banková sústava (POSTAVENIE BANKOVNÍCTVA, BANKOVÁ SÚSTAVA, BANKOVÁ SÚSTAVA SR, NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, ORGÁNY A ORGANIZÁCIE NBS...)
94,2 %
Internet banking a mobile banking
94,0 %
Bankový trh na Slovensku
93,6 %
Bankový trh na Slovensku
93,6 %
Projekt SEPA (Single Euro Payments Area)
93,3 %
The annual report of The HypoVereinsbank - Výročná správa HVB
93,1 %
Vypracované otázky na skúšku z predmetu Bankovníctvo
92,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: