Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 20 | Str. 1 / 1


Uni / Názov projektu Kvalita
Vývoj devízového trhu na Slovensku
96,0 %
Inflácia - všeobecná ekonomická teória
94,5 %
GATT a WTO
91,5 %
Podnikové obligácie a ich emisia na Slovensku
91,0 %
Vývoj úrokových sadzieb na Slovensku
84,8 %
Ohodnocovanie dlhopisov, výnosnosť, durácia
84,5 %
Druhy cenných papierov na Slovensku a ich využitie
83,4 %
Prezentácia z predmetu - Trh obligácií
82,0 %
Emisia cenných papierov
81,6 %
Peňažný trh - Teoretické koncepcie peňazí
81,1 %
Prezentácia na tému Dlhopisy
77,7 %
Platobný systém TARGET 2
77,0 %
Finančné trhy (cenné papiere)
73,5 %
Burza cenných papierov
67,8 %
Dasd-Teoretické základy marketingu
62,9 %
Platobný styk v SR a v zahraničí
61,2 %
Dejiny peňažníctva
57,3 %
Financie a mena
51,7 %
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
50,7 %
Cenné papiere
46,6 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: