Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 824 | Str. 1 / 42


Uni / Názov projektu Kvalita
Vybrané skúsenosti kohéznej politiky Európskej únie pre Slovensko
100,0 %
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0 %
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0 %
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0 %
ŠTÁTNY ROZPOČET SR, JEHO ŠTRUKTÚRA A POROVNANIE S ČR V ROKOCH 2017 A 2018
100,0 %
Aktívna politika trhu práce - formy a nástroje aktívnej politiky trhu práce
100,0 %
Finančno-ekonomická analýza podniku Železiarne Podbrezová, a.s.
100,0 %
Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu
100,0 %
Podnikateľský zámer novovzniknutého podniku - Hotel ZEMPLÍN
100,0 %
Organizovanie (Podstata organizovania, Hlavné typy organizačných štruktúr)
100,0 %
Európska menová integrácia (História európskej integrácie, Maastrichtské kritéria...)
100,0 %
Dôchodkové fondy na kapitálovom trhu na Slovensku
99,8 %
Študijný materiál z predmetu Podnikové financie
99,5 %
Finančno-ekonomická analýza - Duslo Šaľa, a.s.
99,4 %
Analýza hospodárskej základne okresu Hlohovec
99,2 %
Peniaze a peňažný trh v Slovenskej republike
99,1 %
Teória verejnej voľby (verejné mechanizmy alokácie zdrojov, volebný paradox, pravidlá hlasovania, volič medián)
99,0 %
Príčiny a dôsledky dlhovej krízy v Európe
98,6 %
Možnosti získavania zdrojov emisiou cenných papierov na Slovensku
98,6 %
Reforma zdravotníctva v Slovenskej republike (Stratégia reformy zdravotníctva z roku 2002)
98,5 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: