Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 49 | Str. 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0 %
Finančné potreby podniku a zdroje ich krytia
99,1 %
Devízové trhy ako súčasť medzinárodných trhov
98,7 %
Podstata a členenie finančného trhu a investovanie na kapitálovom trhu
98,5 %
Seminárna práca na tému Kapitálovy trh
93,4 %
Závislosť európskych indexov a indexu Dow Jones od politických vplyvov, úrovne korupcie, deficitu štátneho rozpočtu
92,3 %
Fundamentálna a technická analýza
92,1 %
Medzinárodné financie - poznámky z prednášok
92,0 %
Zdroje podnikového kapitálu a kapitálová štruktúra
91,8 %
Úrokový faktor vo finančnom rozhodovaní podniku
91,8 %
Ochrana investícií - vzájomné dohody o ochrane investícií medzi SR a Chorvátskou republikou
89,0 %
Svetové devízové centrá
85,3 %
Možnosti a špecifické problémy financovania malých a stredných podnikov
84,6 %
Prednášky z predmetu Peňažné a kapitálové trhy
84,0 %
Finančné investície - prednášky + ťaháky
83,9 %
Kapitálová štruktúra podnikateľskej sféry - východiská
83,1 %
Riziká pri obligáciách
81,8 %
Depozitný certifikát, jeho oceňovanie a výnosnosť
81,3 %
Oceňovanie nehnuteľností
80,6 %
Technická analýza
80,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: