Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 363 | Str. 1 / 19


Uni / Názov projektu Kvalita
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0 %
Informatizácia spoločnosti a rezortu poľnohospodárstva
100,0 %
Dlhodobý majetok - účtovné a daňové obdobie
98,9 %
Teória účtovníctva a jej vzťah k účtovnej praxi - aplikovaná matematika
98,0 %
Účtovníctvo I. Víghová - prezentácia
97,8 %
Účtovníctvo - Bakalárske štátnice
97,4 %
Učtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí
97,4 %
Účtovníctvo (vývoj účtovníctva, základy účtovníctva, majetok, súvaha...)
97,1 %
Majetok a zdroje krytia majetku
97,1 %
Semestrálny projekt 2 - Účtovníctvo odberateľov a dodávateľov
96,8 %
Cloud computing a účtovníctvo
96,7 %
Účtovníctvo a dane fyzických osôb (UDFO) - prednášky
96,4 %
Zdroje financovania majetku podniku
96,4 %
Účtovníctvo B - študijný materiál
95,9 %
Učtovníctvo a dane právnických osôb - UDPO
95,8 %
Analýza účtovnej závierky - vypracované otázky na skúšku
95,4 %
Učtovníctvo a dane fyzických osôb - UDFO
94,8 %
Základy účtovníctva - vypracované otázky na skúšku
94,3 %
Vypracovné otázky na účtovníctvo podnikateľských subjektov
94,2 %
Kompletné vypracované otázky z Účtovníctva na skúšku
94,2 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: