Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 494 | Str. 2 / 25


Uni / Názov projektu Kvalita
Pravda, dobro a zlo v ruskej filozofii a literatúre - poznámky
92,3 %
Spoločenský a diplomatický protokol- elektronické skriptá
92,3 %
Komunikácia a sociálne zručnosti ako prostriedok zlepšovania vzťahov medzi žiakmi
92,3 %
Ľudská dôstojnosť, kvalita a hodnota ľudského života v kontexte ochorenia
92,1 %
Vizitky, pozvánky, používanie vizitiek, skratky a ich význam, predpísané oblečenie na pozvánke
91,8 %
Etika - poznámky
91,8 %
Práva dieťaťa (Definícia dieťaťa, Syndróm CAN...)
91,8 %
Rozprávky a výchova, alebo ako môžu rozprávky pomôcť vychovať deti tak, aby žili štastne až do smrti
91,7 %
Vizitky, pozvánky, používanie vizitiek, skratky a ich význam, predpísané oblečenie na pozvánke - prezentácia
91,7 %
Protokol pri obchodných rokovaniach, poradách, pracovných stretnutiach
91,5 %
Transplantácie životne dôležitých orgánov z morálno-medicínskeho hľadiska.
91,4 %
Podnikateľská etika
91,4 %
Manažérska etika a komunikácia v podnikaní
91,1 %
Základné etické pojmy (dobro, zlo, šťastie, ideál, sloboda, voľba, zodpovednosť...)
90,9 %
Etika a pravidlá spoločenského správania
90,8 %
Prijímacie konanie a jeho etapy
90,0 %
Predpokladaný súhlas pri odoberaní orgánov (Ex Mortuo)
89,9 %
Úvod do etiky I.
89,8 %
Environmentálna etika - poznámky z prednášok
89,8 %
Biodromálna koncepcia ontogenetického vývinu
89,1 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: