Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 553 | Str. 1 / 78


Uni / Názov projektu Kvalita
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0 %
Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi
100,0 %
Využitie psychomotorických hier u detí s poruchami učenia a správania
100,0 %
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0 %
Rómska kultúra (pôvod, história a kultúra Rómov, vývoj rómskeho jazyka)
100,0 %
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Pedagogika
100,0 %
Duálne vzdelávanie v podmienkach stredných odborných škôl
100,0 %
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0 %
Rozvoj technickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní.
100,0 %
Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže
100,0 %
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0 %
Informatická výchova v primárnom vzdelávaní 1 (profesorka Karasová)
100,0 %
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0 %
Osobnosť vedúceho zamestnanca a jeho vplyv na pracovnú klímu školy
100,0 %
Integrating reading and speaking skills in the English as a EFL
100,0 %
Sociálna komunikácia (pre majstrov a vychovávateľov) - doc. Dr. Ján Brindza, CSc.
100,0 %
Špeciálny pedagóg v primárnej prevencii drogových závislostí v okrese Liptovský Mikuláš
100,0 %
Preventívne opatrenia agresivity u detí a mládeže
99,8 %
Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiakov
99,8 %
Seminárna práca na tému "Alternatívne školstvo"
99,5 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: