Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 599 | Str. 1 / 130


Uni / Názov projektu Kvalita
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0 %
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0 %
Informačné a komunikačné technológie ako nástroj moderného vzdelávania
100,0 %
Medzinárodné porovnanie vzdelania vybraných krajín
100,0 %
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0 %
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0 %
Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike
100,0 %
Vybrané kapitoly z ekonomiky územnej verejnej správy
100,0 %
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0 %
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť SR
100,0 %
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0 %
Analýza nákladov a tržieb v nepravidelnej osobnej doprave v podniku SAD
100,0 %
Investície do vedy, výskumu a inovácii v percentách HDP (porovnanie Slovenskej a Českej republiky)
100,0 %
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0 %
Výkonnosť ekonomiky Slovenska v meraní HDP, vývoj nominálneho a reálneho HDP (Makroekonómia)
100,0 %
Zhodnotenie odpisovania a obnovy dlhodobého majetku podniku
100,0 %
Metodológia a metódy sociálneho výskumu - prednášky
100,0 %
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0 %
Porovnanie letiska M.R.Štefánika a letiska Ostrava, a.s.
100,0 %
ŠTATISTIKA ZAMESTNANOSŤ CELKOVÁ MIERA NEZAMESTNANOSTI
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: