Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 579 | Str. 1 / 29


Uni / Názov projektu Kvalita
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0 %
Komparácia volebných systémov Slovenska, Poľska a Maďarska
100,0 %
Funkcie sociálnej politiky a ich uplatnenie v Slovenskej republike
100,0 %
Globálne environmentálne problémy a medzinárodná politika
100,0 %
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0 %
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana ako catch-all party
100,0 %
Miesto a postavenie NR SR v politickom systéme SR
99,8 %
Základy politológie - vypracované témy na skúšku
99,7 %
Základy politológie - Úvod do teórie politiky
99,2 %
Postavenie starších žien na trhu práce a formy ich diskriminácie
99,2 %
Gorbačova perestrojka a glasnosť - Zánik ZSSR
99,2 %
Volebné systémy v kontexte teórie politiky
98,3 %
Politický systém Slovenskej republiky
97,8 %
Český a slovenský parlamentarizmus
97,5 %
Verejná ekonomika Japonska, ekonomická charakteristika krajiny
97,4 %
Úvod do vedy o politike - skriptá
97,4 %
Hospodárstvo Bulharskej republiky
97,4 %
Regionálny rozvoj a regionálna politika
96,7 %
Charakter a význam euroústavy
96,5 %
Dejiny politického myslenia
96,5 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: