Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 590 | Str. 1 / 80


Uni / Názov projektu Kvalita
Aplikácia právnej úpravy povoľovania pobytov na území SR
100,0 %
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0 %
Právna komparatistika (porovnávacia právna veda) - Veľké právne systémy
100,0 %
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0 %
Právne a inštitucionálne postavenie agentúry frontex
100,0 %
Funkcia Palatína a jeho postavenie v Uhorskom štáte
99,9 %
Taktické zásady pri výkone prehliadky dopravného prostriedku
99,5 %
Vývoj verejnej správy na Slovensku do roku 1918
99,5 %
Orgány verejnej správy na úseku zdravotníctva
99,2 %
Funkcie a formy štátu feudálnej rozdrobenosti
99,2 %
Legislatívna norma Európskej únie č. 185/2010
99,2 %
Diplomatický protokol - poslanie a význam diplomatického protokolu
98,9 %
Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2
98,9 %
Právomoci prezidenta Slovenskej republiky
98,6 %
Študijný odbor politológia na slovenských vysokých školách
98,5 %
Tvorba kriminalistických verzií podľa látkových stôp
98,5 %
Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv
98,5 %
Teroristické skupiny v roku 1989 až 2003
98,5 %
Právo na život - trest smrti sa zakazuje
98,5 %
Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov a medzinárodné právo odzbrojenia
98,2 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: