Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 589 | Str. 2 / 80


Uni / Názov projektu Kvalita
Väzenstvo - Trestný zákon Zbierka zákonov č. 300/2005, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom
97,7 %
Konanie o prípustnosti držania alebo prevzatia v ústave zdravotnej starostlivosti
97,1 %
Autoremedúra v trestnom konaní
96,9 %
Commentary on Advisory Opinion of 22 July 2010 of the International Court of Justice on the question: “Is the unilateral declaration of independence by the Provisional Institutio
96,9 %
NATO (organizácia severoatlantickej zmluvy)
96,7 %
Kriminalistika II - Zadanie na test TK a EC
96,4 %
Zásada prednosti komunitárneho práva a právo Slovenskej republiky
96,3 %
Antika a priama demokracia
96,3 %
Mediálne právo (vypracované bakalárske štátnicové otázky)
96,2 %
Správne právo procesné 1
96,0 %
Elektronický právny styk
96,0 %
Správne právo procesné 2
96,0 %
Študijný materiál ku skúške z predmetu Rodinné právo
95,9 %
Severoamerická dohoda o voľnom obchode NAFTA (North American Free Trade Agreement)
95,9 %
Systém medzinárodných a európskych dohovorov upravujúcich právne postavenie cudzincov
95,9 %
Združovacie právo - Združovanie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
95,9 %
Väzba - diplomová práca
95,8 %
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
95,5 %
Teória štátu a práva
95,4 %
Prokuratúra Slovenskej republiky
95,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: