Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 561 | Str. 1 / 79


Uni / Názov projektu Kvalita
Analýza potenciálu multiplayerových PC hier pre rozvoj vodcovských zručností na príklade hry Counterstrike
100,0 %
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0 %
Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti
100,0 %
Staroba a voľný čas (Starnutie, Voľný čas, Inštitucionálna starostlivosť o starých ľudí)
100,0 %
Paradigma v psychológii (deskriptívny prístup, Thomas Samuel Kuhn)
100,0 %
Študijný materiál ku skúške z predmetu Psychológia osobnosti a sociálna psychológia
99,9 %
Facilitácia podporných sietí rodinného systému
99,4 %
Vplyv životných príbehov na výber povolania a najvyššie dosiahnuté postavenie
99,1 %
Aplikovanie metód psychologickej výchovy z praxe aj z teoretickej stránky
99,0 %
Samovraždy (spoločenský problém, klasifikácia, príčiny, prostriedky a spôsoby spáchania, prevencia, sebapoškodzovanie)
98,5 %
Poruchy stravovania (obezita, bulímia, anorexia)
98,4 %
Psychologický profil ideálneho manažéra
98,3 %
Rodina a rozvod ako jedna z možných alternatív riešenia manželskej krízy, mediácia
98,3 %
Interpersonálne teórie (Horneyová, Sullivan)
98,1 %
Motivácia a stimulovanie zamestnancov
98,0 %
Poruchy zmyslového a motorického aparátu a ich vplyv na vývin dieťaťa
97,9 %
Skriptá - Psychológia pre manažérov
97,7 %
Mediálna manipulácia ako spôsob vytvárania verejnej mienky na príklade Slovenska
97,5 %
Empatia a možnosti jej rozvoja
96,9 %
Tvarová psychológia - Geštalt psychológia
96,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: