Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 81 | Str. 3 / 5


Uni / Názov projektu Kvalita
Racionálne prvky v diele Aeropagitika od Johna Miltona
70,8 %
História lietania (Techniky duševnej práce a rétorika)
71,3 %
Štefan Banič - Techniky duševnej práce a rétorika
71,6 %
Základy komunikácie
72,0 %
Komunikatívna štylistika - rozbor printov
72,7 %
Slovenčina v súčasnej komunikácii
72,9 %
Verbálna, neverbálna a paraverbálna komunikácia v organizácii
73,1 %
Neverbálna komunikácia - De facto (Daniel Krajcer)
74,4 %
Reč tela
74,6 %
Rétorika od roku 1620 po 20.storočie
74,7 %
Analýza rečníckeho prejavu
74,8 %
Štefan Banič
77,0 %
Nepočujúci ako jazyková menšina - odborná esej
77,3 %
Základné vlastnosti odborného štýlu
77,7 %
Ľudské práva v legislatíve Európskej únie
77,8 %
Techniky duševnej práce a rétorika - Johan Guttenber
77,9 %
Techniky duševnej práce a rétorika - Johannes Gutenberg
78,5 %
Reč tela v záťažových situáciách
78,6 %
Proxemika - semestrálna práca
79,1 %
Detektívný príbeh
79,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: