Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 572 | Str. 1 / 29


Uni / Názov projektu Kvalita
Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR
100,0 %
Kriminalita a delikvencia, závislost na hre, prostitúcia, šikanovanie, záškoláctvo, samovražda
100,0 %
Postoje k homosexualite, homosexuálovia v role rodičov
99,9 %
Sociológia organizácie (prednášky + kniha Jan Keller: Sociologie byrokracie a organizace)
99,3 %
Uplatnenie japonského riadenia výroby, nová výrobná filozofia.
98,9 %
Sociálno-priestorová analýza okresu Hlohovec
98,5 %
Rodová segregácia trhu práce na Slovensku
98,2 %
Deti ako tiché obete rozvodovosti v kontexte sociologických teórii a výskumov
98,2 %
Filozofické a sociálne východiská edukácie
98,2 %
Predmet, charakter, členenie sociológie
97,7 %
Problematika poklesu pôrodnosti z pohľadu hodnotových premien súčasnej mladej generácie v ČR
97,7 %
Nezamestnanosť - semestrálna práca
97,5 %
Záchranná sociálna sieť, sociálne zabezpečenie
97,2 %
Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, syndróm CAN
97,0 %
Nezamestnanosť - seminárna práca
96,5 %
Religiozita a rodinné správanie
96,4 %
Úvod do sociológie a elementárna štatistika
96,4 %
Drogy a drogová závislosť
96,2 %
Rurálna sociológia - Sociálna situácia v okrese Zlaté Moravce
96,2 %
Prostitúcia ako sociálno-patologický jav
96,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: