Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 572 | Str. 2 / 29


Uni / Názov projektu Kvalita
Chudoba ako sociálny jav a sociálny problém
95,8 %
Manažérske zručnosti - Komunikácia v riadení
95,7 %
Demografia Rómov na Slovensku
95,7 %
Drogy ako spoločenský problém
95,7 %
Sociológia zdravia a choroby - skriptá
95,4 %
Spoločnosť zo sociologického náhľadu
95,3 %
Rómska problematika
95,2 %
Politika zamestnanosti (prednáška)
95,1 %
Sociológia práce a riadenia v manažmente ľudských zdrojov - konfliktné situácie
94,3 %
Edukačný plán u prvorodičky - technika dojčenia
94,2 %
Vzťah medzi mužom a ženou, partnerský vzťah, jednotlivé fázy partnerského vzťahu
94,2 %
Sociológia - Migrácia v súčasnom svete a jej sociálno-etnické príčiny a súvislosti
94,1 %
II. pilier dôchodkového sporenia
93,9 %
Základy sociológie (vypracované testy, skriptá, prezentácia)
93,8 %
Človek v spoločnosti (Vymedzenie pojmu a definície osobnosti, Teórie osobnosti, Štruktúra a dynamika osobnosti...)
93,4 %
Alkoholizmus - Sociológia
93,3 %
Subkultúry na Slovensku
93,2 %
Sociálne konflikty a ich riešenie
93,1 %
Tomáš Baťa, Batizmus
93,1 %
Personalistika - študijné materiály
93,1 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: