Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 153 | Str. 1 / 58


Uni / Názov projektu Kvalita
Ekonomická štatistika - súhrn z ekonomickej štatistiky, väčšina potrebných informácií pre skúšku a predmet
100,0 %
Pracovná sila, motivácia k práci a produktivita práce
100,0 %
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0 %
Konkurenčná stratégia, jej tvorba a analýza, klasické prístupy a generické stratégie Portera s príkladom.
100,0 %
Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - všeobecná ekonomická teória
100,0 %
Nositelia nobelových cien za ekonómiu od 90. rokov
100,0 %
Všeobecná ekonomická teória - Dokonalá konkurencia
100,0 %
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0 %
Sanácia, reštrukturalizácia, konkurz a likvidácia podniku
99,7 %
Ekonomika leteckej prevádzky - letecká spoločnosť Transavia
99,7 %
Regionálne rozdiely v SR a možnosti ich riešenia
99,7 %
Výhody a nevýhody jednotlivých foriem podnikania - V.O.S. a družstvo
99,5 %
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia
98,9 %
Finančná analýza Ex-Post podniku Elektrovod a.s. Žilina (Semestrálna práca z predmetu Ekonomická Analýza Podniku)
98,7 %
Ekonomické myslenie 20. storočia (Seminárna práca)
98,5 %
Alternatívne zdroje financovania podniku
98,5 %
Životný cyklus podniku a jeho postavenie v trhovej ekonomike
97,9 %
Firma, charakteristika, ciele a funkcie firmy
97,7 %
Dejiny ekonomických teórií - Keynesovská teoria
97,5 %
Popíšte súčasnú úroveň kľúčových kompetencií a zručností zamestnancov štátnej a verejnej služby a navrhnite opatrenia na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov.
97,4 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: