Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 373 | Str. 1 / 19


Uni / Názov projektu Kvalita
Metafora v zábavných reláciách (Bakalárska práca, Učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia: anglický jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra)
100,0 %
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Slovenský jazyk a literatúra
100,0 %
Formovanie jazykovej štruktúry kultúrnej slovenčiny v 11. až 15. storočí
100,0 %
Historizmus v tvorbe štúrovcov a estetické prvky v tvorbe Ľudovíta Štúra
96,9 %
Rétorika - vypracované otázky
96,6 %
Komparácia dvoch tematicky rovnakých správ metódou funkčnej morfologickej analýzy
95,7 %
Slovenské ľudové zvyky
95,7 %
Koncepcia prozaickej tvorby ostatných predstaviteľov romantizmu (Tomášik, Pauliny-Tóth, Kubáni, Ferienčík, Bachát, Zechenter-Laskomerský, Francisci, Nosák, Matúška)
95,6 %
Šikanovanie - ako spoznať šikanovanie, prevencia proti šikanovaniu, skupinová práca, prieskum...
95,4 %
Vplyv ľudovej balady na tvorbu Janka Kráľa a Jána Bottu
95,1 %
Rozvíjanie tvorivosti na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a slohu
93,6 %
Maturitné otázky - Slovenský jazyk ( gramatika )
93,5 %
Lexikológia, slovná zásoba (Slovo, Jadro a okraj slovnej zásoby, Hononymá, Antonymá, Synonymá...)
93,2 %
Vypracované maturitné otázky zo Slovenského jazyka
92,3 %
Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúry
92,3 %
Pavol Országh Hviezdoslav, rečnícke žánre, dedina a jej ľud, syntax
92,3 %
Vypracované maturitné otázky z predmetu Slovenský jazyk a literatúra
92,3 %
Prepojenie ľúbostného a vlasteneckého motívu v tvorbe Andreja Sládkoviča
92,2 %
Slovenský jazyk a literatúra - maturitné otázky
91,8 %
Vypracované otázky zo Slovenského jazyka a literatúry
91,7 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: