Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 831 | Str. 1 / 42


Uni / Názov projektu Kvalita
Postupnosť posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
100,0 %
Environmentálna politika a globálne problémy vo svete
100,0 %
Projektovanie enviromentálnych výrobných systémov - zadanie
100,0 %
Zakladné zložky životného prostredia a environmentálne rizikové faktory
100,0 %
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0 %
Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve
100,0 %
Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce
99,8 %
Vplyv ekologických činiteľov na premnoženie lykožrúta smrekového (IPS Typographus) v podmienkach ŠL tanapu (O.O. podspády)
99,5 %
Význam maku siateho vo výžive a potravinárstve
99,4 %
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v Európe - Princípy techník pre obnoviteľné zdroje energie
99,1 %
Príčiny vzniku kyslých dažďov a ich dôsledky
99,1 %
Technológia spracovania odpadov - Energetické zhodnotenie organických odpadov
99,0 %
Rozdiel medzi postojmi a reálnym správaním ľudí k životnému prostrediu
99,0 %
Viedenský a Montrealský dohovor, jeho napĺňanie v SR a vo svete
99,0 %
Hodnotenie fyzikálnych faktorov pracoviska
98,8 %
Zloženie komunálneho odpadu - seminárna práca
98,7 %
Hodnotenie fyzikálnych parametrov pracovného prostredia - mikroklíma
98,5 %
Humánna ekológia (Pracovné lekárstvo)
98,0 %
Charakteristika a význam vybraných druhov drevín vhodných pre úpravu poľnohospodárskej krajiny mesta
97,9 %
Palivá, ropa, ložiská, kvapalné palivá, plyn
97,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: