Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 829 | Str. 2 / 42


Uni / Názov projektu Kvalita
Odpadové hospodárstvo a recyklácia
97,5 %
Obnoviteľné zdroje energie - čo sú OZE, ich výhody a rozdelenie
97,3 %
Politika EU v oblasti životného prostredia - vypracované otázky
96,9 %
Konflikt - využitie teórie konfliktov v chápaní príčin globálnej ekologickej krízy
96,9 %
Vodné ekosystémy - stručná charakteristika vodných ekosystémov, ich členenie
96,9 %
Získavanie informácii z oblasti starostlivosti o životné prostredie
96,8 %
Plynné biopalivá - biomasa, bioplyn, drevoplyn...
96,3 %
Využitie historických leteckých snímok pri stratifikácii horských lesov
96,3 %
Environmentálne vhodné technológie (terminológia, hodnotenie a označovanie výrobkov, definovanie EST, metódy DICE, EnTA, ESTPA)
96,1 %
Trvalo udržatelný rozvoj
96,0 %
Návrh manažmentu inváznych druhov rastlín vo Vinodole
96,0 %
Estetika a kompozícia v krajinárskej tvorbe
95,7 %
Environmentálne riziká využívania minerálnych a geotermálnych vôd ako zdroja surovín a energie
95,7 %
Tuhé znečisťujúce látky v ovzduší, prachové častice, spôsoby hodnotenia a monitoring
95,6 %
Geotermálna energia a geotermálne elektrárne na Slovensku
95,6 %
Organizácia na úrovni ekosystémov, Produkcia a rozklad energie, Produktivita ekosystému
95,6 %
Seminárna práca na tému "Chrípka"
95,5 %
Využitie a výroba bioplynu na BPS Kolíňany
95,5 %
Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v meste Sobrance
95,4 %
Moderné technologie vo vzdelávaní
95,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: