Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 175 | Str. 1 / 9


Uni / Názov projektu Kvalita
Skriptá z predmetu Fytocenológia a lesnícka typológia
100,0 %
Otázky k skúške z predmetu - Základy lesníctva
98,9 %
Vypracované otázky - Lesné cesty
97,2 %
Vypracované otázky - Lesnícke meliorácie a zahrádzanie bystrín
95,8 %
Vyhodnotenie meteorologických údajov z regionálnych staníc vo Zvolenskej kotline a okolí Zadanie č.3
95,6 %
Drevárske tovaroznalectvo - Produkcia dreva v Brazílii
95,6 %
Lesnícka bioklimatológia
95,3 %
Analýza zdrojov drevnej suroviny v Ekvádore
95,1 %
Bioklimatológia zadanie 3
93,9 %
Argentína - semestrálny projekt z predmetu Svetové zdroje drevnej suroviny
93,8 %
Biotechnika krajinnej zelene (študijné materiály, skrátena verzia skrípt)
92,9 %
Otázky na test z predmetu Fyziológia rastlín
92,5 %
Typológia nábytku - prednášky, vypracované testy
92,5 %
Vypracované skúškové otázky - Riadenie lesného hospodárstva
92,3 %
Svetové zdroje drevnej suroviny - Malajzia
92,1 %
Technológia prvostupňového spracovania dreva
91,4 %
Stôl s nastaviteľnou pracovnou plochou - Drevárske komodity
91,3 %
Územné plánovanie
91,3 %
Pestovanie (štátnice - vypracované otázky)
91,1 %
Lesné hospodárstvo - Vývoj a dynamika lesných spoločenstiev
90,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: