Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 743 | Str. 1 / 38


Uni / Názov projektu Kvalita
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0 %
Štátny rozpočet (Charakter a vývoj ŠR, Vymedzenie pojmu ŠR, Členenie štátneho rozpočtu...)
100,0 %
Národohospodárska politika - 2.ročník VŠEMVS (otázky, odpovede, teória)
100,0 %
The assessment of administrative burdens for enterprises in Slovakia
100,0 %
Determinanty stratégie sociálno-ekonomického rozvoja. Trh práce - nezamestnanosť a ekonomický rast
100,0 %
Národohospodárska politika - vypracované otázky ku skúške
100,0 %
Inovačná politika SR na roky 2008 až 2010 (Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky)
100,0 %
Hospodárska politika Európskej Únie - Spoločná poľnohospodárska politika EÚ)
100,0 %
Aktivity štátu v súvislosti s hospodárskou krízou
99,8 %
Súťažná politika v podmienkach SR po vstupe do EÚ
99,8 %
Motivácia zamestnancov (Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov)
99,3 %
Ekologická politika a porovnanie krajov na úrovni NUTSIII
99,3 %
Hospodárska politika - spracované podľa knihy a prednášok
99,2 %
Ekonomika Bratislavského samosprávneho kraja
99,1 %
Národohospodárstvo - Hospodárska politika
98,6 %
Sociálna politika európskej únie a slovenskej republiky - vybrané problémy po reformách
98,5 %
Sociálna politika v Slovenskej republike
98,5 %
Stratégia rozvoja územia mesta Rožňava
98,2 %
Doprava ako súčasť národného hospodárstva
98,2 %
Priemyselné parky - platné zákonné predpisy o podpore zriaďovania
97,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: