Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 769 | Str. 1 / 39


Uni / Názov projektu Kvalita
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Matematika
100,0 %
Matematická analýza II. (zbierka príkladov)
98,9 %
Štatistika - Korelačná a regresná analýza v príkladoch
98,3 %
Deskriptívna geometria - cvičenia
97,4 %
Analytická geometria v príkladoch
97,4 %
Skúmanie štatistickej závislosti spotreby paliva osobných automobilov od objemu valcov a závislosti spôsobu chladenia motora od druhu paliva
97,3 %
Číselné obory - Matematika 1 - skriptá
95,9 %
Pravdepodobnosť a štatistika - skriptá
95,7 %
Skriptá z Matematiky 1
95,7 %
Matematická analýza I
95,5 %
MMPVE zadania (Matematické metódy plánovania a vyhodnocovania experimentu) - Normálne rozdelenie, Vybrané (Rovnomerné, Poissonovo, Binomické) rozdelenie, Lineárna regresia, DOE
94,5 %
Skriptá z predmetu Matematická logika
94,3 %
Elektronický podpis a jeho šifrovanie
93,7 %
Excel (vypracované zadanie "Excel v príkladoch pre stredné školy)
92,7 %
Štatistika a numerické metódy - prednášky (Numerické riešenie rovníc Iteračné metódy riešenia systému, Jacobiho metóda, Gauss-Seidlova metóda...)
92,6 %
Pojem matice, základné operácie s maticami, determinant matice
92,5 %
Teória pravdepodobnosti - štatistika pre environmentalistov
92,3 %
Konštrukčná geometria vo vyučovaní matematiky na gymnáziách
92,3 %
Matematika 1 - materiály ku skúške, vypracované otázky
92,3 %
Skriptá z predmetu - Štatistika
92,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: