Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 383 | Str. 1 / 20


Uni / Názov projektu Kvalita
Vplyv ekologického poľnohospodárstva na kvalitu rastlinnej produkcie
100,0 %
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0 %
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9 %
Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby
99,5 %
Podnikateľský plán Šandalská chalúpka
98,0 %
Zloženie a vlastnosti ovčieho mlieka
97,8 %
Poľnohospodársky systém EÚ - vypracované otázky
97,5 %
Prezentácia na tému Obnoviteľné zdroje energie
97,3 %
Regulačné technológie v produkčnom procese poľnohospodárskych plodín - seminárna práca
97,2 %
Severské alvary (Manažment a ochrana ekosystémov)
96,8 %
Využitie poľnohospodárskej biomasy na spaľovanie
96,5 %
Vodná a veterná erózia na Slovensku a protierózne opatrenia
96,2 %
Agroklimatická štúdia (lokalita : Košice - letisko )
96,0 %
Agroekológia - skriptá
95,7 %
Semestrálna práca, Fyziológia rastlín - Problém zasolenia pôdy vo vzťahu k fyziologickým procesom
95,5 %
Erózia pôdy na Slovensku
95,1 %
Klimatológia elaborát - Bratislava Letisko
94,6 %
Technológia tabaku a predpestovaním priesad
94,2 %
Integrovaná rastlinná výroba
94,1 %
Agroklimatická štúdia - Prešov
93,8 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: