Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 46 | Str. 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita
Register obnovenej evidencie pozemkov
98,0 %
Rozvoj baníctva na Slovensku a Špania dolina
95,4 %
Uplatnenie telesne postihnutých na trhu práce s využitím prostriedkov z eurofondov
92,3 %
Technika a spôsob vystužovania vyrazených banských diel a tunelov
90,7 %
Malý výber a štatistické testovanie
90,4 %
Metódy zisťovania neotektonických pohybov vysokohorskej oblasti
89,1 %
Technické prostriedky logistiky
88,6 %
Ťažba uránu v lokalite Jahodná pri Košiciach
88,4 %
Baníctvo v obci Ľubietová
87,9 %
Budovanie databazy
87,4 %
Pozvánka na spoločenské podujatie (Spoločenské správanie a protokol)
87,0 %
Stratégia, organizácia a riadenie priemyselnej údržby
84,6 %
Návrh systému pre podporu riadenia zákazníckych vzťahov
84,6 %
Historické objekty, technické pamiatky a banícke expozície na území Slovenskej republiky
84,0 %
Ložiská (rozdelenie, výpočty, mazanie ložísk)
82,5 %
Rešerš - menódy analýzy - analytické metódy
82,5 %
Stručný prehľad baníctva vo svete a na Slovensku
81,1 %
Piešťany - balneológia
80,2 %
Zdvíhacie zariadenia
79,7 %
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
77,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: