Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 131 | Str. 1 / 7


Uni / Názov projektu Kvalita
Trh a obchod s listnatým rezivom v Severnej Amerike
98,2 %
Drevorezné nástroje - Ploché nože
96,0 %
Vybrané fyzikálno - mechanické vlastnosti dreva a drevných materiálov - SLIVKA (PRUNUS DOMESTICA)
95,1 %
Návrh materiálu a spôsobu tepelného spracovania - List pílky na drevo
95,1 %
Stroje a zariadenia - omietacia kotúčová píla
93,8 %
Drevárske tovaroznalectvo - Stredná Amerika (Program č. 1)
93,3 %
Drevo, spracovanie dreva, hydrotermická úprava dreva
93,2 %
Skupina strojov prvotného spracovania dreva - otázky na stroje a zariadenia
92,9 %
Základy obrábania dreva - vypracované skúškové otázky
92,3 %
Technológia druhostupňového spracovania dreva - vypracované otázky
92,3 %
Technológia prvostupňového spracovania dreva (piliarina, sušenie)
92,3 %
Technológia piliarskej výroby - vypracované otázky na skúšku
92,3 %
Analýza a posúdenie činnosti firmy so zameraním na výrobu a materiálové toky
92,3 %
Skúšobný test z predmetu Logistika a výklad základných termínov
92,3 %
Vypracované otázky - Kompozitné drevné materiály
92,0 %
Semestrálny projekt - Drevárske komodity
91,5 %
Návrh materiálu a spôsobu tepelného spracovania - Nôž hoblíka na drevo
91,3 %
Mikroskopická štruktúra ihličnatého a listnatého dreva - Borovica čierna, Lipa malolistá
91,2 %
Vypracované otázky na Základy obrábania dreva
91,1 %
Svetovo zdroje drevnej suroviny Brazília
90,8 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: